Mesaj göndermek için Giriş yapmalısınız Giriş Kayıt Ol


Kayıt Ol? | Şifremi Unuttum?

Odaları Ara:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Joker karakter kullanımı:
*  herhangi bir karakter ile eşleşmeli    %  en az bir karakterle eşleşmeli

TEVKİFATLI İŞLEMLERDE MUHASEBE KAYDI

Etiket Yok
KullanıcıMesaj

12:39
16 Temmuz 2012


Melza

Türkiye

Asıl Üye

Mesaj Sayısı: 12

Tevkifatlı İşlemlerde Muhasebe Kaydı

Tevkifata Tabi Hizmetleri İfa Eden Mükelleflerin Yapacakları İşlemler

 

a) Belge Düzeni ve Muhasebe Kaydı

 

Tevkifat kapsamına giren hizmetleri ifa eden mükellefler düzenleyecekleri faturada işlem bedelini, hesaplanan katma değer vergisini, tevkifat miktarını ve tahsil edilecek toplam meblağı göstereceklerdir. Örneğin 400.000.- YTL. tevkifata tabi bir iş için tevkifat oranının 1/3 olduğu da dikkate alınırsa,

 

ÖRNEK

·   Tevkifatlı Fatura

 

İşlem bedeli                                       400.000.- YTL.

Hesaplanan KDV                                  72.000.- YTL.

Toplam                                              472.000.- YTL.

(-) Tevkif edilen KDV(18/3)                   24.000.- YTL.

                                                       —————–

Tahsil edilecek toplam tutar                 448.000.- YTL.

                                                       ==========

 

Şeklinde düzenlenecektir. Bu fatura satıcı açısından, işlem üzerinden tevkifat uygulandığını tevsik eden belge mahiyetini de taşımaktadır.

 

·          Muhasebe Kaydı;

 

________________  /  __________________

 

120-ALICILAR HESABI                                      448.000.- YTL

       -…………. Belediyesi

 

                             600-YURTİÇİ SATIŞLAR                                       400.000.- YTL

                               -…………  Tevkifatlı Satışlar

                       

                              391-HESAPLANAN KDV                                        48.000.- YTL

                                     -…………… Tevkifatlı Satışlar

                               

(Düzenlenen tevkifatlı faturanın kayda alınması)

  ________________  /  __________________

 

b) Beyan

 

Mükellefler, 91 Seri No.lu KDVK Genel Tebliği kapsamında tevkifat uygulanan işlem bedelinin tamamını ilgili dönem Katma Değer Vergisi beyannamesinin 6 ncı satırına dahil edeceklerdir. Beyannamenin “matrahın oranlarına göre dağılımı” başlıklı satırlarında önce tevkifata tabi olmayan normal işlemler beyan edilecek, sonraki satırlarda tevkifat uygulanan işlem bedelinin yine “tamamı” beyan edilecektir. “oran” sütununa tevkifat oranı 1/3 olan işlemler için”%12”, %50 olan işlemler için “%9” yazılacaktır. Bu bölümdeki “vergi” sütununa bu oranlara göre hesaplanacak tutarın yazılacağı tabiidir. Buna göre, vergi sütununda, hizmet bedeli üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinin tevkifata tabi tutulmayan kısmı yer alacaktır. Tevkifata ait alış ve giderler dolayısıyla yüklenilen vergilerin harcamaların yapıldığı dönemlerde genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabileceği tabidir.

 

c) İade

 

Tevkifata tabi hizmetleri ifa eden mükellefler iade talep etmeleri halinde hizmetin yapıldığı dönem beyannamesinin 49 uncu satırına hizmet bedelini, 50 nci satırına ise “sorumlular tarafından tevkif edilen Katma Değer Vergisi tutarını” yazacaklardır. Bu bölüme işlemin bünyesine giren verginin yazılması söz konusu değildir. İade olarak talep edilecek tutar işlemin bünyesine giren vergi değil, tevkif edilen vergi esas alınarak belirlenecektir. Dolayısıyla iadesi istenilecek Katma Değer Vergisi hiçbir suretle tevkif edilen vergiden fazla olmayacaktır. Ayrıca iade talep edilen mükelleflerden istenecek olan “yüklenilen vergiler listesi” iadenin tevkif edilen vergi tutarına göre belirlenmesine engel değildir.

 

d) KDV Beyannamesi (Beyan-İade) ve Muhasebe Kayıtlarına İlişkin Örnekler

ÖRNEK (1)

·          KDV Beyannamesi;

 

(6) Teslim ve Hizmetin Karşılığını Teşkil Eden Bedel …………………………………:  500.000.- YTL.

 

(9)   Tevkifat Dışındaki Mal Ve Hizmet Teslimleri……………………………………….:   100.000.- YTL.

(10) Tevkifat Dışındaki Mal ve Hizmet Hesaplanan KDV.………..…………………:     18.000.- YTL.

(11) Tevkifat Kapsamındaki Hizmet Teslimler……………………………………………:    400.000.- YTL.

(12) Tevkifat Kapsamındaki Hizmet Hesaplanan KDV. (%12)………………..:     48.000.- YTL.

(19) Toplam Hesaplanan KDV……………………………………………..……………..…….….:     66.000.- YTL.

 

(22) Önceki Dönemden Devreden KDV…….….……………………….……………………:       11.000.- YTL.

(23) Bu Döneme Ait İndirilecek KDV……….…………………………………………………..:       77.000.- YTL.

(26) İndirimler Toplamı………………………….……………………………………………………….:       88.000.- YTL.

 

(27) Ödenmesi Gereken KDV……..…………………………………..….………………(YOK) :          ……………..

(28) Sonraki Döneme Devreden KDV………………………………..…..…….……(YOK) :         (22.000.-)

(29) İade Edilmesi Gereken KDV………….………..………………………..…………..………:       22.000.- YTL.

 

İlgili KDV Beyannamesinin;

 

TABLO II. İSTİSNALAR VE İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLDİRİM TABLOSU ise;

 

(49) Tevkifat Kapsamındaki İşlemler …………………………………………………..:   400.000.- YTL.

(50) Tevkifat Kapsamındaki İşlemlerin KDV. (%6) ..………….………………………..:    24.000.- YTL.

(52) İade Hakkı Doğuran KDV. (%6) ……..……………………………………………………:    24.000.- YTL.

(53) İade Olunacak KDV ……………………………………..……………………………………….…:   22.000.- YTL.

 

Örnek’te görüldüğü gibi, mükellef %6 tevkifata tabi 400.000.- YTL. hizmet tesliminde bulunmuş olup, bunun KDV’si 24.000.- YTL.dir. İade alması gereken tutar da bu rakamı aşmayacak şekilde 24.000.- YTL. olması gerekirken, sonraki döneme devir KDV’si 22.000.- YTL. olduğundan iade alacağı tutar da 22.000.-YTL. olarak belirlenmektedir. 

 

·          Muhasebe Kaydı;

 

________________  /  __________________

 

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                                    22.000.- YTL

       – …….  İade Alınacak Tevkifatlı KDV

 

391-HESAPLANAN KDV                                                 66.000.- YTL

       -……… Normal Satışlar

       -……… Tevkifatlı Satışlar

 

                            190-DEVREDEN KDV                                          11.000.- YTL

 

                             191-İNDİRİLECEK KDV                                      77.000.- YTL

           

________________  /  __________________

ÖRNEK (2)

 

·          KDV Beyannamesi;

 

(6) Teslim ve Hizmetin Karşılığını Teşkil Eden Bedel …………………………………:   500.000.- YTL.

(9)   Tevkifat Dışındaki Mal Ve Hizmet Teslimleri………………………….………..…:   100.000.- YTL.

(10) Tevkifat Dışındaki Mal ve Hizmet Hesaplanan KDV……….…………….…..:     18.000.- YTL.

(11) Tevkifat Kapsamındaki Hizmet Teslimler……………………………………………:   400.000.- YTL.

(12) Tevkifat Kapsamındaki Hizmet Hesaplanan KDV. (%12)..………….……:     48.000.- YTL.

(19) Toplam Hesaplanan KDV …………………………………………………..…..…….……:     66.000.- YTL.

 

(22) Önceki Dönemden Devreden KDV…….….…………………………………….…..:       70.000.- YTL.       

(23) Bu Döneme Ait İndirilecek KDV……………..……….……….………………….:       47.000.- YTL.

(26) İndirimler Toplamı…………………………….……………..…..………………………….:      117.000.- YTL.

 

(27) Ödenmesi Gereken KDV………………………………..……..…….…..…(YOK) :         ……………….

(28) Sonraki Döneme Devreden KDV ………………………………..….………….. :         27.000.- YTL.

(29) İade Edilmesi Gereken KDV………………………..………….….….………………:         24.000.- YTL.

 

İlgili KDV Beyannamesinin;

 

TABLO II. İSTİSNALAR VE İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLDİRİM TABLOSU ise;

 

(49) Tevkifat Kapsamındaki İşlemler ………………………………………………:   400.000.- YTL.

(50) Tevkifat Kapsamındaki İşlemlerin KDV. (%6) ..…..………………………..:    24.000.- YTL.

(52) İade Hakkı Doğuran KDV. (%6) …………………………………………………..:      24.000.- YTL.

(53) İade Olunacak KDV ….………..………………………………………………..……….…:  24.000.- YTL.

 

Örnek’te görüldüğü gibi, mükellef %6 tevkifata tabi 400.000.- YTL. hizmet tesliminde bulunmuş olup, bunun KDV’si 24.000.- YTL.dir. Dönemin devreden KDV’si İadesi gereken KDV ‘den büyük olduğundan, 24.000.- YTL.nin tamamı iade KDV olacak, 27.000.- YTL. ise sonraki döneme devir KDV olacaktır.  

 

·          Muhasebe Kaydı;

________________  /  __________________

 

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                                    24.000.- YTL

       – …….  İade Alınacak Tevkikatlı KDV           

 

391-HESAPLANAN KDV                                                 66.000.- YTL

       -……… Normal Satışlar

       -……… Tevkifatlı Satışlar

 

                              190-DEVREDEN KDV                                         43.000.- YTL

                              (70.000 – 27.000)

                       

                             191-İNDİRİLECEK KDV                                      47.000.- YTL

________________  /  __________________

ÖRNEK (3)

 

·          KDV Beyannamesi;

 

(6) Teslim ve Hizmetin Karşılığını Teşkil Eden Bedel ………..…………….………..:  500.000.- YTL.

 

(9)   Tevkifat Dışındaki Mal Ve Hizmet Teslimleri………………………………………:   100.000.- YTL.

(10) Tevkifat Dışındaki Mal ve Hizmet Hesaplanan KDV ..………………….…..:     18.000.- YTL.

(11) Tevkifat Kapsamındaki Hizmet Teslimler………………..…………………………:   400.000.- YTL.

(12) Tevkifat Kapsamındaki Hizmet Hesaplanan KDV. (%12)….,..………….:     48.000.- YTL.

(19) Toplam Hesaplanan KDV……………………………………………………..……….……..:     66.000.- YTL.

 

(22) Önceki Dönemden Devreden KDV….….….…………………….………..………..:       50.000.- YTL.       

(23) Bu Döneme Ait İndirilecek KDV……….……….………………………….…….…….:         5.000.- YTL.

(26) İndirimler Toplamı………………………….…………………..………………………………….:       55.000.- YTL.

(27) Ödenmesi Gereken KDV….…..………………………………………….…………………:       11.000.- YTL.

(28) Sonraki Döneme Devreden KDV………………..……………(YOK) :                     ………………

Etiket Yok


iPek_oRkA Panosu Hakkında

Forum BaşlığıUTC 2

En Çok Kaç Üye Bağlandı: 71

Kimler Burada:
3 Misafir

Konu Kullanıcısının Erişim Yetkileri:
2 Misafir

Pano Durumu:

Kategoriler:3
Odalar:22
Konular:19
Mesajlar:19

Üyeler:

7180 Üye var

1 Yönetici var

Çok Mesaj Atanlar:

Melza – 12
deathspell – 7

Üye SilMelza, iTouchShine, Soner Soysl, deathspell, admin

Yöneticiler:admin (0 Mesaj) 

Orka Paket Programları

orkalogo

Giriş

Doviz Kurları

Dili Değiştir

Anket

Sitemizi Nasıl Buldunuz?

Sonuçları Gör

Loading ... Loading ...

yamaha yedek parça