Mesaj göndermek için Giriş yapmalısınız Giriş Kayıt Ol


Kayıt Ol? | Şifremi Unuttum?

Odaları Ara:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Joker karakter kullanımı:
*  herhangi bir karakter ile eşleşmeli    %  en az bir karakterle eşleşmeli

Sigara Satma Ruhsatı

Etiket Yok
KullanıcıMesaj

13:37
16 Temmuz 2012


Melza

Türkiye

Asıl Üye

Mesaj Sayısı: 12

İlk defa Satış Belgesi alınmasında yapılacak işlemler:
1- Toptan veya perakende satış belgesi talebinde bulunacaklar örneği ekli “Başvuru Formu” ile bölgelerindeki TEKEL Başmüdürlüklerine müracaatta bulunurlar (Başvuru formu TEKEL Başmüdürlüklerinden veya ticaret ve sanayi Od.dan temin edilebilir).
Yeni satış belgesi alacakların bu başvuru formuna;
a) Onaylı nüfus cüzdanı örneği ile bir adet vesikalık fotoğrafı,
b) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesini,
c) Esnaf ise Oda üyelik belgesini, tacir ise unvanının yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini, (Köy bayileri için Oda kayıt belgesi aranmaz)
d) Vergi kaydına ilişkin onaylı belgeyi,
e) Satış belgesi bedelinin yatırıldığına ilişkin belgeyi,
eklerler.
2- Satış belgelerinin sürelerinin uzatılması ve yenilenmesi işlemlerinde ise ilgililer;
a) Başvuru formlarına yenilenmiş oda kayıt belgeleri ve satış belgesi bedellerinin yatırıldığına dair belgeyi ekleyerek müracaatta bulunurlar.
b) Yenilenme işlemlerinde ise bu belgelere ilaveten 1 adet vesikalık fotoğraf ile eski satış belgeleri de eklenecektir.
3- Açık içki satıcılarının ise, mülki amirce verilen işletme izin belgesi örneğini 1 adet vesikalık fotoğraflarıyla birlikte başvuru formuna eklemek suretiyle müracaatta bulunmaları halinde, açık içki satış belgeleri TEKEL Başmüdürlüklerince düzenlenecektir.
Diğer taraftan, ŞİRKETLER için:
a) Ticaret Sicil Gazetesi
b) İmza sirküsü
Tüzel kişiler 1.maddenin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen belgeleri Temsil Yetkisine Haiz bir üye adına veya yetkili organlarınca görevlendirilen bir Gerçek Kişi adına düzenleyecektir. Yetki belgesi noter onaylı olmalıdır.

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİ TOPTAN VE PERAKENDE SATICILARININ 2008 YILI İÇİN BELİRLENEN BELGE (RUHSAT) BEDELLERİ İLE SÜRE UZATIM İŞLEMİ BEDELLERİ
TAPDK’nca hazırlanan ve 31.12.2002 tarihli, 24980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı İle Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelik” gereği ve 12 Temmuz 2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5538 sayılı Kanunun 16.maddesi uyarınca; Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu adına tütün mamulü, alkol ve alkollü içki toptan ve perakende satıcıları ile açık içki satıcıları adına düzenlenmiş bulunan satış belgelerinin 2008 yılı süre uzatım işlemleri 04.01.2008 – 31.01.2008 tarihleri arasında önceki yıllarda olduğu gibi, satış belgesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevlendirilmiş bulunan Tekel Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlükleri vasıtasıyla kabul edilecektir.
(12 Aralık 2007 Tarihli ve 26728 Sayılı Resmî Gazete)
2008 yılı için belirlenen belge bedelleri ile süre uzatım işlemi bedelleri:
1- Toptan Satıcılar
İl merkezlerinde (Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde) 1.330,-YTL.
Biden fazla yerde dağıtım yapanlar için 2.000,-YTL.
İlçe merkezlerinde     530,-YTL.
Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için     800,-YTL.
2- Perakende Satıcılar
İl merkezlerinde (Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde) 130,-YTL.
İlçe merkezlerinde       80,-YTL.
Diğer mahallerde       25,-YTL.
3- Açık İçki Satıcıları
İl merkezlerinde (Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde)     530,-YTL.
İlçe merkezlerinde     195,-YTL.

Yukarıda belirtilen Yönetmelik ve Kanun uyarınca TAPDK’nca, satıcıların mevcut belgeleri için 31.01.2008 tarihine kadar süre uzatım işlemi yaptırmamaları halinde belgeleri askıya alınacak ve askı süresi zarfında ürün almaları ve satmaları mevzuata aykırılık teşkil edecek olup, tespiti halinde sorumlular hakkında adli ve idari işlem başlatılacaktır.
Söz konusu belgeler için 30.04.2008 tarihi mesai saati bitimine kadar süre uzatım işlemi yapılmaması halinde belgeler iptal edilecek ve belge sahiplerinin 2008 yılı içinde yapacakları yeni belge başvurularında belge bedelleri % 50 artırımlı olarak tahsil edilecektir.

Bakkal ve bayiler alkollü içkileri sergilemek için ayrı bir yer mi bulmak zorunda kalacaklar? (23/1)
Evet, Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca alkollü içkiler, sadece bu ürünlerin satışına tahsis edilmiş alanda bulunan satış ünitelerinde sergilenebileceği için, satıcılar alkollü içkileri sadece bu yerlerde sergileyebileceklerdir.
Bakkal, market ve büfe gibi yerlerde 20 cl ve altındaki ambalajlı alkollü içki satışının yasaklanmasının nedeni nedir? (22/4)
Fiyatlarının oldukça düşük olması ve kolay taşınabilir olması nedenleriyle özellikle gençler için özendirici nitelik taşıyan 20 cl ve altındaki ambalajlı alkollü içkilerin satışı, kamu ve birey sağlığının korunması ilkesi çerçevesinde, vergisiz satış mağazaları, münhasır alkollü içki satış yerleri, liman, hava limanı, hava meydanlarında bulunan perakende satış yerleri ile sınırlandırılmıştır.

Bakkal ve büfe gibi satış yerlerinde tütün mamulü ve alkollü içkiler, diğer ürünlerle birlikte satılabilir mi?
Satılabilir, ancak bu satış diğer ürünlerden ayrı ve her türlü denetime imkân verecek şekilde olmalıdır. (Md.6/1-d) Ancak; tütün mamulleri, çocuklara yönelik olan materyalleler, çocuk dergileri, kitap ve yayınları ile çocuk kıyafetleri, kırtasiye, oyuncaklar ile cips, çikolata, şekerleme benzeri, çocuklar tarafından tüketilen ürünlerle bitişik olan alanlarda satışa arz edilemez. Yanısıra, tüketicilerin alış verişini içeriye girmeksizin yapabildiği büfeler hariç olmak üzere alkollü içkiler, çocuklara yönelik olan her türlü materyallere bitişik alanlarda satışa arz edilemez.

Alkollü içki satışı yapılan işyerlerinde uyarı yazısı olacak mıdır?
Evet. 18 yaşını doldurmamış kişilere satış veya sunumun yapılmaması yönünde uyarı yazısı bulunması zorunludur. (Md.6/1-g)
Yeni Yönetmeliğe göre nargile içim yerleri ile ilgili uygulama nasıl olacaktır?
Nargile içim yerleri için Kurumumuzca herhangi bir satış belgesi düzenlenmiyor olmakla birlikte, tütün mamulü toptan satıcılarının bu noktalara yönelik nargilelik tütün mamulü satışı yapabilmelerine olanak sağlanmıştır. (Md. 7/1-c)
Perakende satış belgesi düzenlenebilecek işyerlerine sınırlama getirilmiş midir?
Evet getirilmiştir, yeni düzenleme ile işyeri açma ve çalışma ruhsatındaki faaliyet konusu bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi ve büfe olanlar ile münhasıran tütün mamulü ve alkollü içki satışı yapan kişiler perakende satış belgesi talebinde bulunabileceklerdir. (Md.8/1-b)
Satış belgesi başvurusu internet üzerinden yapılabilecek mi?
Evet yapılabilecek ancak, bu konudaki uygulama 7 Nisan 2011 tarihine kadar başlatılacaktır. (Md.12/1)
Yeni Yönetmelikle TAPDK satış belgelerinin verilmesi yetkisi TESK odalarından alınıyor mu? (13)
Hayır. “Satış belgelerinin düzenlenmesi” başlıklı 13 üncü madde uyarınca satış belgelerinin verilmesinde, kanunun verdiği yetkilendirme hakkına istinaden. Kurumumuzun yanında Kurumca yetkilendirilmiş merciler de ( Odalar ) yetkili bulunmaktadır

Etiket Yok


iPek_oRkA Panosu Hakkında

Forum BaşlığıUTC 2

En Çok Kaç Üye Bağlandı: 71

Kimler Burada:
1 Misafir

Konu Kullanıcısının Erişim Yetkileri:
1 Misafir

Pano Durumu:

Kategoriler:3
Odalar:22
Konular:19
Mesajlar:19

Üyeler:

7104 Üye var

1 Yönetici var

Çok Mesaj Atanlar:

Melza – 12
deathspell – 7

Üye SilMelza, iTouchShine, Soner Soysl, deathspell, admin

Yöneticiler:admin (0 Mesaj) 

Orka Paket Programları

orkalogo

Giriş

Doviz Kurları

Dili Değiştir

Anket

Sitemizi Nasıl Buldunuz?

Sonuçları Gör

Loading ... Loading ...

yamaha yedek parça