Mesaj göndermek için Giriş yapmalısınız Giriş Kayıt Ol


Kayıt Ol? | Şifremi Unuttum?

Odaları Ara:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Joker karakter kullanımı:
*  herhangi bir karakter ile eşleşmeli    %  en az bir karakterle eşleşmeli

GENEL MUHASEBE UYGULAMALARI

Etiket Yok
KullanıcıMesaj

12:33
16 Temmuz 2012


Melza

Türkiye

Asıl Üye

Mesaj Sayısı: 12

Örnek 1 : Müşteri 50.000.000 TL’ye satın aldığı mal karşılığında 1500 DM veriyor. 1 DM = 40.000 TL kuru üzerinden satın alınarak aradaki fark TL olarak ödeniyor.
 
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––
100 KASA                                                                    60.000.0000
    –YP kasası
                       600 YURTİÇİ SATIŞLAR                                                50.000.000
                       391 HESAPLANAN KDV                                                 7.500.000
                       100 KASA                                                                          2.500.000
                           –TL kasası
1500 C 40 000 = 60.000.000
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––
 
Örnek 2 : 31 Aralık tarihi itibariyle kasada mevcut yabancı paraların tutarları ve kayıt tarihindeki geçerli kurları aşağıdaki gibidir. 1000 DM tutarındaki yabancı para dönem içerisinde yapılan ihracatla ilgilidir.
 
Yabancı para
Miktarı
Değerleme kuru

31.12 kuru TL
ABD doları
1500
60.000
70.000
Alman markı
1000
40.000
50.000
 
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––
100 KASA                                                                    25.000.000
    –YP kasası
        –Dolar 15.000.000
        –Mark 10.000.000
                       601 YURTDIŞI SATIŞLAR                                             10.000.000
                       646 KAMBİYO KÂRLARI                                              15.000.000
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––
 
Örnek 3 : İşletme, 15 Haziran tarihinde kayıtlarına geçirdiği 5000 dolar tutarındaki çeki 1 Dolar=70.000 TL, 30 Haziran tarihinde tahsil için bankaya veriyor. Banka, çeki 1 Dolar=71.500 TL üzerinden karşılığın hesaba geçirildiğini bildiriyor.
 
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––
102 BANKALAR                                                         357.500.000
                       101 ALINAN ÇEKLER                                                   350.000.000
                           –Tahsildeki yabancı paralı çekler
                       646 KAMBİYO KÂRLARI                                                  7.500.000
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
 
Örnek 4 : Bankadaki döviz hesabımızda 10.000 Alman markı mevcuttur. Kayıt tarihindeki mark kuru 40.000 TL iken bilanço günü itibariyle 50.000 TL’dir. Banka ayrıca, TL cinsinden olan alacağımız için 20.000.000 TL faiz tahakkuk ettirdiğini ve bu tutar üzerinden 1.100.000 TL tutarında vergi ve fon payı keserek, kalan tutarın hesabımıza kaydedildiğini dekontla bildirmiştir.
 
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
102 BANKALAR                                                         118.900.000
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ ve FONLAR                     1.100.000
                       642 FAİZ GELİRLERİ                                                      20.000.000
                       646 KAMBİYO KÂRLARI                                              100.000.000
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
 
Örnek 5 :İ şletme, banka kartı (slip) ile 20.000.000 TL (KDV hariç mal satmıştır. Daha sonra sliplar tahsil için banka şubesine gönderildiğinde, banka 500.000 TL komisyon keserek slip tutarını hesaba geçtiğini dekontla bildiriyor.
 
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER                                  23.000.000
    –Kredi kartları slipleri
                       600 YURTİÇİ SATIŞLAR                                                20.000.000
                       391 HESAPLANAN KDV                                                 3.000.000
––––––––––––––––  /  –––––––––––––––––– 
102 BANKALAR                                                         22.500.000
780 FİNANSMAN GİDERLERİ                                       500.000
                       108 DİĞER HAZIR DEĞERLER                                      23.000.000
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
 
Örnek 6 : Alış değeri 50.000 TL olan 1000 adet hisse senedinin dönem sonunda borsa değeri 45.000 TL’dir.
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
654 KARŞILIK GİDERLERİ                                            5.000.000
                       119 MENKUL KIYMETLER DEĞ.
                              DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI                                          5.000.000
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
950 KANUNEN KAB. EDİLMEYEN
      GİDERLER BORÇLU HS.                                          5.000.000
                       951 KANUNEN KAB. EDİLMEYEN
                              GİDERLER ALACAKLI  HS.                                       5.000.000
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
 
Örnek 7 : Alış değer 200.000.000 TL olan hisse senedinin yıl içindeki borsa değeri 150.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Hisse senetleri izleyen dönemde 10 Nisan günü 175.000.000 TL’ye satılmıştır.
 
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
654 KARŞILIK GİDERLERİ                                        50.000.000
                       119 MENKUL KIYMETLER DEĞER
                              DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI                                      50.000.000
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN
       GİDERLER BORÇLU HS.                                     50.000.000
                       951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN
GİDERLER ALACAKLI  HS.                                 50.000.000
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
 
İzleyen dönemde hisse senetlerinin satılması:
 
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
100 KASA                                                                    175.000.000
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER
       DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI                                     50.000.000
                       110 HİSSE SENETLERİ                                                  200.000.000
                       644 KONUSU KALMAYAN KARŞ.                             25.000.000
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
952 VERGİYE TABİ OLMAYAN
        KÂRLAR BORÇLU HS.                                      25.000.000
                       953 VERGİYE TABİ OLMAYAN
                               KÂRLAR ALACAKLI HS.                                      25.000.000
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
 
Örnek 8 : İşletme müşteri A’ya150.000.000 TL (+ %15 KDV) kredili olarak mal satıyor. Malı kargo ile gönderiyor. Kargoya müşteri A adına 5.000.000 (KDV dahil) taşıma gideri ödeniyor. Kargo faturası A adına kesiliyor.
 
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
120 ALICILAR                                                             172.500.000
                       600 YURTİÇİ SATIŞLAR                                                150.000.000
                       391 HESAPLANAN KDV                                                 22.500.000
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
120 ALICILAR                                                             5.000.000
                       100 KASA                                                                        5.000.000
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
 
Örnek 9 : İşletmeye 100.000 TL borcu olan müşteri A, 31 Aralık günü hesap mutabakatı için aranmış, yapılan araştırma sonucu arkasında bir sürü borç bırakarak öldüğü ve herhangi bir malvarlığı bulunmadığı, mirasçılarının da mirası reddettiği anlaşılmıştır.
 
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
659 DİĞER OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR            100.000.000
                       120 ALICILAR                                                                 100.000.000
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
 
Örnek 10 : İşletme yönetim binasında ısınmada kullanmak üzere satın aldığı fuel-oil bedelinin tamamını gider olarak muhasebeleştirmiştir. Ancak dönem sonunda yapılan envanterde henüz kullanılmamış 12.500.000 TL’lik fuel-oil olduğu görülmüştür. (7/A seçeneği)
 
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
180 GELECEK AYLARA AİT GİD.                             150.000.000
                       770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                              150.000.000
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
 
Örnek 11 : İşletmenin iştiraki bulunan (A) işletmesinden 150.000.000 TL temettü tahakkuk ettiği bildirilmiştir.
 
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
181 GELİR TAHAKKUKLARI                                    150.000.000
    –Temettü gelir tahakkuku
                       640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ
                               GELİRLERİ                                                              150.000.000
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
 
Tahakkuk ettiği bildirilen 150.000.000 TL temettü geliri tahsil ediliyor.
 
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
100 KASA                                                                    150.000.000
                       181 GELİR TAHAKKUKLARI                                       150.000.000
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
 
Örnek 12 : İşletme sezon sonu itibariyle Temmuz ayında bakıma alınmış, Bakım-onarım birimi tarafından 2 yılda bir tekrarlanan, makinelerde bir takım parçalar değiştirilmiştir. Bunun için 240.000.000 TL harcama yapılmıştır.
 
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ                                10.000.000
    –Bakım onarım gideri
180 GELECEK AYLARA AİT GİD.                               50.000.000
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER                 180.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV                                               36.000.000
                       100 KASA                                                                        276.000.000
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
 
Ağustos ayında yapılacak kayıt:
 
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ                              10.000.000
    –Bakım onarım gideri
                       180 GELECEK AYLARA AİT GİD.                                10.000.000
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
 
Dönem sonunda gidere dönüşme süresi bir yılın altın inen harcamaların dönen varlıklara aktarılması:
 
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
180 GELECEK AYLARA AİT GİD.                             120.000.000
                       280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER                     120.000.000
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
 
Örnek 13 : İşletme 1 Kasım 1996 tarihinde iştiraklerinden birine faizi ile birlikte 2 yıl sonra tahsil edilmek üzere 1.000.000.000 TL nakden borç veriyor. Verilen borç için %80 faiz uygulanacaktır.
 
–––––––––––––01/11/1996–––––––––––––––
232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR                        1.000.000.000
                       100 KASA                                                                        1.000.000.000
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
 
İlk iki ayın işlemiş olan faizlerinin gelirler alınması:
 
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
281 GELİR TAHAKKUKLARI                                    133,698.630
    –faiz gelirleri tahakkukları
                       642 FAİZ GELİRLERİ                                                      133.698.630
(1.000.000.000 C 80 C 61) / 36.500 =133.698.630)
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
 
İzleyen yıl 1997 yılı içinde aylık veya yıllık olarak işlemiş faiz yukarıdaki gibi yevmiye maddeleriyle kaydedilecek ve 14.ayın sonunda 933.698.930 TL’ye ulaşılacaktır. Bu miktarın 1997 yılında tahsil süresine 1 yıldan az kalması sebebiyle 181 GELİR TAHAKKUKLARI hesabına aktarılması. Önce 1997 yılı faiz tahakkuku
 
––––––––––––––31/12/1997––––––––––––––  
281 GELİR TAHAKKUKLARI                                    800.000.000
                       642 FAİZ GELİRLERİ                                                      800.000.000
(1 Milyar C 80 C 865) / 36500 = 800.000.000
––––––––––––––31/12/1997––––––––––––––  
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR                        1.000.000.0000
                       232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 1.000.000.000
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
––––––––––––––31/12/1997––––––––––––––  
181 GELİR TAHAKKUKLARI                                    933.698.630
                       291 GELİR TAHAKKUKLARI                                       933.698.630
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
 
1998 yılında işleyen faiz gelirleri tahsilat sırasında alınacaktır.
 
––––––––––––––31/10/1998––––––––––––––  
100 KASA                                                                    2.600.000.000
                       132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 1.000.000.000
                       181 GELİR TAHAKKUKLARI                                          933.698.630
                       642 FAİZ GELİRLERİ                                                         666.301.370
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
 

Örnek 14 : Vakıflar Bankasından 15/11/1999 tarihinde kısa vadeli 50.000 ABD doları karşılığında kredi alınmıştır. Kredinin alındığı tarihteki kur 1 dolar = 60.000 TL iken bilanço gününde değerleme kuru 1 dolar = 65.000 TL dir. (7/A seçeneğine göre)

 
––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––––  
780 FİNANSMAN GİDERLERİ                                  250.000.000
    –Banka kredisi kur farkları
Etiket Yok


iPek_oRkA Panosu Hakkında

Forum BaşlığıUTC 2

En Çok Kaç Üye Bağlandı: 71

Kimler Burada:
1 Misafir

Konu Kullanıcısının Erişim Yetkileri:
1 Misafir

Pano Durumu:

Kategoriler:3
Odalar:22
Konular:19
Mesajlar:19

Üyeler:

7104 Üye var

1 Yönetici var

Çok Mesaj Atanlar:

Melza – 12
deathspell – 7

Üye SilMelza, iTouchShine, Soner Soysl, deathspell, admin

Yöneticiler:admin (0 Mesaj) 

Orka Paket Programları

orkalogo

Giriş

Doviz Kurları

Dili Değiştir

Anket

Sitemizi Nasıl Buldunuz?

Sonuçları Gör

Loading ... Loading ...

yamaha yedek parça